Zamówienie publiczne nr 2/2018 na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 654275

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 022018

Załączniki do SIWZ 022018

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1) Pytania i odpowiedzi 1

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 06.12.2018r.

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 12.12.2018r.

Do pobrania: Informacja o wyniku postępowania nr 2/2018