Zamówienie publiczne nr 3/2018 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM ODKRYJMY ŚWIAT PROGRAMOWANIA – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z PODREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO”

Zamówienie publiczne na świadczenie usług szkoleniowych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 3/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 32018

Załączniki do SIWZ  3/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.12.2018r.

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert dot. Zamówienia publicznego nr 3/2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 21.12.2018r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 21.01.2019r.

Do pobrania: