Zamówienie publiczne nr 4/2018 na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

Do pobrania:

1)  Zapytania i wyjaśnienia – 18/12/2018

2) Załączniki do SIWZ 4 2018  – AKTUALNE 18/12/2018r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie zamówienia 4/2018

Informacja o zmianie zamówienia 4/2018

W załączeniu zmieniony formularz ofertowy – ZMIENIONE Załączniki do SIWZ 4 2018 -.pdf   NIEAKTUALNE 

Do pobrania:

ZMIENIONE Załączniki do SIWZ 4 2018 -.doc –   NIEAKTUALNE 

Ogłoszenie o zamówieniu 4/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4/2018

Załączniki do SIWZ 4/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 21.12.2018r.

Do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 08.01.2019r.

Do pobrania: