Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące zakładania działalności gospodarczej w ramach projektu 1.2.1 PO WER”.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dotyczące zakładania działalności gospodarczej
w ramach projektu 1.2.1 PO WER”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 26.08.2021r. w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,

18-400 Łomża Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące naboru do projektu „Młodzi
 z POWEREM”  z działania 1.2.1 PO WER.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla osób fizycznych – potencjalnych beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Program Spotkania Informacyjnego

10.30 – 11.00Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45Omówienie ogólnych założeń projektu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania
11.45 – 12.15 Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej
12.15 – 12.30 Przerwa 
12.30 – 13.00Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej c.d.
13.00 – 13.30Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 09/08/2021 do 24/08/2021

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.