Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży planuje utworzenie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Biznesu.

W ramach projektu Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury lokalowej Agencji, która będzie wyposażona  w sprzęt umożliwiający świadczenie usług specjalistycznych – w tym z pracowni druku 3-D, audio-wizualnej, IT).

Projekt przewiduje przede wszystkim:

 • zwiększenie  oferty świadczonych przedsiębiorcom usług, w tym wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług,
 • modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury służącej wsparciu działalności MŚP, a tym samym stworzenie lepszych warunków niż dostępne obecnie,
 • zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla przedsiębiorstw podlaskich, w tym w zakresie stosowania technologii druku 3D i nowoczesnych technologii IT,
 • poprawa jakości i innowacyjności produktów i usług świadczonych przez podlaskie IOB,
 • wprowadzanie i transfer nowoczesnych technologii,
 • stworzenie warunków do zatrudnienia nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;
 • transfer wiedzy pomiędzy IOB (projektowane zaplecze B+R) a środowiskiem naukowym;
 • umocnienie współpracy między środowiskiem naukowym, a gospodarką na rzecz wspólnie realizowanych projektów;
 • stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w ramach IOB w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • modernizacja istniejącego obiektu i utworzenie zaplecza biurowo-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

 Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usług:

 • zapewniających  wsparcie bieżącej działalności:
  • księgowe (obsługa rachunkowa, doradztwo)
  • prawne (doradztwo)
  • lokalowe (preferencje w zakresie stawek czynszu za korzystanie z infrastruktury w ARR S.A.)
 • finasowania (dostęp do grantów za pośrednictwem ARR S.A.)
 • dostęp do  infrastruktury technicznej i B+R
 • laboratorium druku 3-D
 • laboratorium IT

Oferowane usługi będą dostępne w ramach pakietów:

Należy podkreślić, że taka forma usług będzie innowacyjna na ternie woj. podlaskiego. Przedsiębiorca otrzyma adekwatny komplet usług, które może wykorzystać w określonym czasie.

Każdy pakiet zawiera:

 • dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ( obejmuje dostęp do wydzielonej powierzchni biurowej po godz. 16)
 • dostęp do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku, w tym do pomieszczeń  socjalnych, wyposażonych w sprzęt kuchenny.
 • monitoring, ochrona oraz utrzymanie czystości powierzchni wspólnych.
 • bezpłatne miejsce parkingowe.
 • użytkowanie sali spotkań biznesowych
 • bezpłatna promocja na stronie internetowej oraz profilu ARR w serwisie społecznościowym Facebook.
 • możliwość skorzystania z doradztwa okołobiznesowego i szkoleń organizowanych przez ARR na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.