Wyjazdy plenerowe w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu realizowanego przez Agencję w partnerstwie z Liceum Plastycznym zostały zorganizowane plenery malarskie dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciech Kossaka w Łomży. Uczniowie mieli okazję realizowania swojej twórczej pracy w kompletnie innych warunkach krajobrazowych. Podczas wyjazdu obok zajęć w plenerze uczniowie zwiedzali galerie sztuki, odwiedzali kulturalne miejsca w Trójmieście i Krakowie. Uczniowie mieli możliwość poznawania innych uwarunkowań architektonicznych, które dokumentowali w formie fotografii i szkiców rysunkowych. Udział w plenerze był dla nich niezwykle inspirującym doświadczeniem, które z pewnością będzie miało wpływ na kształtowanie ich kreatywności i reakcji twórczej.  

Realizacja takiej formy wsparcia dla uczniów wpłynęła również pozytywnie na kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, takich jak: umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej.