WEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III Edycja II

Okres realizacji projektu 01.06.2006 – 31.03.2008.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Faza szkoleniowa 119 Beneficjentów Ostatecznych
Faza doradcza 86 BO
Wsparcie finansowe 87 BO