Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie

 

Projekt „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

VIII. Regionalne kadry gospodarki

8.2. Transfer wiedzy

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: 01.03.2011r. – 28.02.2013r.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu było zwiększenie transferu wiedzy między światem nauki i biznesu poprzez organizację stypendiów doktoranckich oraz organizację szkoleń dla studentów.

Projekt skierowany był do 2 grup docelowych:
1. Doktorantów – 10 BP
Stypendia przeznaczone są dla doktorantów kształcących się w dziedzinach naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego i mogły być wydatkowane przez stypendystę na dowolny cel związany z przygotowaniem pracy doktoranckiej.

2. Studentów – 20 BP
Szkolenia praktyczne dla studentów z zakresu:

  • przedsiębiorstwa typu spin off i spin out
  • finansowania projektów innowacyjych i badawczych
  • zarządzania wiedzą w B+R
  • przedsiębiorczości akademickiej
  • marketingu i analizy rynku w sektorze B+R
  • Biznes Planu działalności innowacyjnej
  • finansów w działalności gospodarczej.